valyti

valyti
3 vãlyti, -ija, -ijo intr. 1. būti naudingam, tinkamam, pritikti, priderėti: Būdvardžiai viengaliniai lenkuojas pagal trečiosios skvarmos ir valija dėl visų trijų lyčių S.Dauk. Jei numų augmenis gal išdirbti ir naudoti, be abejojimo daug didesniai yra valytinas nekaip svečios šalies S.Dauk. | refl.: Vãlijas ganykla, kad pieno duoda karvės J. Tam audeklui nevãlijas tas skietas, t. y. neprisiema J. Tas pats valijas anoms, kas apei lapus pasisakė P. 2. turėti svarbos, reikšti: Yra žinomas daiktas, jog privalumai žemės arba grunto daug valija gerumui vaisių S.Dauk. Daugiaus tenai valija patarimas arba roda nekai asaba S.Dauk. | refl.: Daug vãlijas suverpimas ir skieto nutaisymas audime J. Daug vãlijas geri darbininkai, t. y. daug nudirba J. 3. priklausyti, galioti, priderėti: Jei tas vardas nekurioms asaboms arba daiktams tevalija, tikruoju (nomen proprium) vadinas S.Dauk. 4. refl. gerai eitis, sektis: Vãlijas gaspadinysta, kad pieną suraugina rudenį J. \ valyti; įsivalyti; pasivalyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • valyti — valýti vksm. Tàvo kostiùmą nùnešiau valýti į valỹklą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • valyti — 1 valyti, vãlo, vãlė tr. KBI76, I, Š, Rtr, FrnW, DrskŽ; Sut, M, L, L102, LL19,118, ŠT174 1. ŠT1,24,38 daryti švarų šalinant nešvarumus, šiukšles, atliekas, visa, kas nereikalinga ir pan., šveisti, švarinti, kuopti: Valyti švarką KŽ. Šepetukas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valyti — 2 vãlyti, ija ( yja K), ijo ( yjo K) tr. NdŽ žr. 1 valyti: 1. Jn(Kv), Sd Vãlija daržinę J.Jabl(Als). Trobą vãlyju Lkv. Tu pats nesveikas, dar vaiką vãlyk! Vn. Vãlijam gardus – išleido paršelius Pj. Tien (tie) tik šmeiža, tik draiko, o aš tik …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valyti — 5 ×vãlyti, ija ( yja), ijo ( yjo) (sl.) 1. tr. daug, nuolat vežti, siųsti: Sūnui Levosia vãlijo i vãlijo [siuntinius] Dglš. 2. tr., intr. aštriai, nemandagiai ką sakyti, atsikirsti, drėbti: Kad užeina pyktis, tai vãliju (keikiuosi) ant pusė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valyti — 4 valyti, vãlo, vãlė žr. 1 valioti 4: Nervus suparalyžavo, persuko, rankų nevãlė Dg. Su viena ranka, su tuoj nevãlančia (apie pačią) DrskD235. | refl.: Apsirgo, nesvãlo, pavirto kab medžiu ir greitai pamirė Dg. Vėjo užpūstas, pats savę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valymas — vãlymas sm. (1) K, I, Rtr, DŽ, KŽ, MedŽ11,466; S.Dauk, L, LL19, GTŽ, vãlymos ind. → 1 valyti: 1. ŠT178, FrnW, PolŽ1206 Bitys nora švaros, anos tą vãlymą daro Vgr. Be lizdų valymo, siaurinimo, bičių aprūpinimo maistu, didelę reikšmę silpnoms… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šepetys — šepetỹs sm. (3b) K, Rtr, Š; SD1178, SD362, šẽpetis (1) Krš, LKAI269 1. R89, MŽ117, N įnagis drabužiams, batams ar kam kitam valyti – ašutų ar šerių prismaigstyta lentutė: Apsiaustas taip pridulkėjo, ka ir su šepečiu nebgal išvalyti Krkl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvalyti — 1 apvalyti tr. Š, Rtr, DŽ1; Sut, M, L, L102, ŠT19 1. padaryti švaresnį, aptvarkyti: Apvalaũ vaiką K. Apvalyti takelį NdŽ. Apvalyti kambarius KŽ. Tamsta apvalei [namus] – švariau Krš. Reik eiti darbą dirbti, pareisi – tiktai biškį pašersi,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvalyti — 1 nuvalyti tr. Š, DŽ; Sut, L 1. J, LL286, ŠT5,212 šalinant nešvarumus, šiukšles arba ką nereikalinga padaryti švarų, nukuopti: Nuvalaũ stalą K. Nuvalyk pušnis J.Jabl. Nuvalyti batus šepečiu KŽ. Nuvalyti nosį plika ranka NdŽ. Žaizdą gerai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braukti — braũkti, ia, ė 1. tr., intr. lengvai spaudžiant traukti kuo per ką: Braũkia su pirštu per stalą, ar dulkių nėr Jnšk. Braukiau su kepure par varpas, norėjau pamatyti, ar jau pjautini rugiai Šv. Ranka per veidą braũkti K. Plaukus priešais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”